การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

(Independent Study : IS)

เล่มจริงส่งที่โต๊ะครูห้องวิชาการนะครับ

ส่งแบบประเมิน (การตอบกลับ)

เข้ากลุ่ม Canva เพื่อใช้งานฟรี

สร้างแรงบันดาลใจให้ครูและ

สร้างการมีส่วนร่วมกับนักเรียน

สร้างสรรค์และปรับแต่งแผนการสอน อินโฟกราฟิก โปสเตอร์ วิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมาย ฟรี 100% สำหรับครูและนักเรียนในโรงเรียนที่มีสิทธิ์ 

โดยนักเรียนสามารถกดเข้าร่วมทีมห้องเรียน เพื่อใช้ canva เพื่อการศึกษา แบบเต็มรูปแบบไม่ติดล็อกทรัพยากร ใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชัน

กดเข้ากลุ่ม Canva

ม.5/1   ม.5/2    ม.5/3  ห้องอื่น ๆ

ใช้ Microsoft 365 ฟรี

Office 365 Education สำหรับภาคการศึกษา

นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมได้รับสิทธิ์ใช้ office 365 A1 ฟรี 

Office 365 ฟรีสำหรับเว็บมาพร้อมกับแอปยอดนิยม เช่น Outlook, Word, PowerPoint, Excel และ OneNote ครูและนักเรียนจึงสามารถทำงานร่วมกัน สื่อสารอย่างราบรื่น และสร้างสรรค์เนื้อหาอันยอดเยี่ยม 

ควบคุมอีเมลของคุณด้วย Outlook สำหรับเว็บพร้อมกล่องจดหมายขนาด 50 GB 

เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://www.office.com/

นักเรียนสามารถค้นหาอีเมลสำหรับใช้ Microsoft 365 ที่มีรูปแบบเป็น xxx@365.nwp.ac.th ได้ที่ปุ่ม "ค้นหาอีเมล"